Soukromé osoby

Soukromé osoby

Úvodní strana / Nabízíme pro / Soukromé osoby

Zpracování projektové dokumentace na:

RODINNÉ DOMY - kompletní PD se všemi profesemi včetně terénních úprav

ČOV - umístění, přípojky, likvidace vyčištěné odpadní vody odvedením do recipientu nebo vsakováním včetně zajištění hydrogeologického posudku

STUDNY - zajištění hydrogeologického posudku, umístění, přípojky do objektu

 

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

Copyright SDP Litvínov.cz